Gemeente veurne

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Zij staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

Zij staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid en doet dit in overleg met het managementteam.

Zij bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd. Zij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad(commissies) en van het college van burgemeester en schepenen.

Contact

Gemeentesecretaris

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 03
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP