Gemeente veurne

Meldingskaart

Via de meldingskaart kan je een probleem melden aan het Stadsbestuur over de infrastructuur van de gemeente. Het Stadsbestuur zal er zo vlug mogelijk gevolg aan geven en jou op de hoogte brengen van het resultaat.

Gebruiksaanwijzing

 1. Gebruik deze kaart voor kleine, concrete problemen waar het Stadsbestuur Veurne wat aan kan doen. De meer algemene problemen in jouw straat of buurt breng je beter aan in jouw bewonersplatform.
 2. Gebruik voor elk probleem een andere meldingskaart.
 3. Steek de meldingskaart in een voldoende gefrankeerde omslag en stuur hem op naar het college van burgemeester en schepenen, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne.

Bepaalde meldingen deel je niet mee aan het stadsbestuur, maar aan de volgende bevoegde dienst. Zo word je vlugger geholpen!

  • Defect aan de openbare verlichting: 0800 63 535 (straat en nr. van de paal vermelden)
  • Defecten gas en/of elektriciteit: 078 35 35 00
  • Gasreuk: 0800 650 65
  • De Lijn: 070 220 200

 

Digitaal loket

Contact

Gemeentesecretaris

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 03
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP