Gemeente veurne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Openbaar onderzoek RUP Bulskamp

op 04 april 18 (wo)

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Veurne deelt mee, in toepassing van artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de organisatie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, zoals tot op heden gewijzigd, dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bulskamp door de gemeenteraad in zitting van 26 maart 2018 voorlopig werd vastgesteld. Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ligt ter inzage voor het publiek op de afdeling Ruimtelijke Ordening, St. Denisplaats 16, 8630 Veurne, vanaf 23 april 2018 tot en met 21 juni 2018. Eventuele bezwaren of opmerkingen moeten uiterlijk tegen 21 juni 2018 aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, St. Denisplaats 16, 8630 Veurne, worden bezorgd per aangetekende brief of worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

 Veurne, 3 april 2018.

 Vanwege het college

 

Nieuwsoverzicht
LCP