Gemeente veurne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Openbaar onderzoek naar nieuwe straatnamen voor Suikersite

op 09 januari 19 (wo)

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de openbare wegen
en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2002, een onderzoek wordt
ingesteld in verband met de nieuwe benaming van de straatnamen voor de Suikersite:

Suikerplein
Suikerbietstraat
Pulppad
Kristalweg
Klontjesweg
Melasseweg
Turbinestraat
Veldovenstraat

Het volledige dossier van de toekenning van nieuwe straatnamen ligt ter inzage van 10 januari tot en met 10 februari, aan het Onthaal van Stadskantoor De Seylsteen, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne, op maandag van 8 uur tot 12 uur en van 16 uur tot 18 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 8 uur tot 12 uur en op zaterdag van 9 uur tot 12 uur.

Nieuwsoverzicht
LCP