Gemeente veurne

Gezocht: leden voor de Gecoro

op 19 februari 19 (di)
In overeenstemming met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners een adviescommissie samenstellen inzake ruimtelijke ordening. Het Stadsbestuur moet na de installatie van de nieuwe gemeenteraad een nieuwe commissie voor ruimtelijke ordening benoemen

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening geeft advies, opmerkingen of voorstellen over aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het College van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. Minstens 1/4 van de leden, waaronder de voorzitter, van deze gemeentelijke adviescommissie moeten deskundigen inzake ruimtelijke ordening zijn. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.

De Gemeenteraad heeft op 18 februari 2019 de kwalitatieve samenstelling van de nieuwe GECORO goedgekeurd en beslist een oproep te organiseren zowel naar maatschappelijke geledingen als deskundigen toe. Het Stadsbestuur streeft een zo ruim mogelijk maatschappelijk draagvlak na bij de samenstelling van de GECORO.

De maatschappelijke geledingen betreffen;

  • Milieu- en natuurverenigingen: 1 vertegenwoordiger
  • Werkgeversorganisaties en handelaars: 2 vertegenwoordigers
  • Werknemersorganisaties: 2 vertegenwoordiger
  • Land- en tuinbouw: 1 vertegenwoordiger
  • Projectontwikkelaars & makelaars: 1 vertegenwoordiger

 

Voor elke van de maatschappelijke geledingen wordt ook een plaatsvervanger aangeduid.

Geïnteresseerden kunnen tegen uiterlijk 20 maart 2019  hun kandidatuur indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne, via brief of via mail aan ruimtelijke.ordening@veurne.be

Nieuwsoverzicht
LCP