Gemeente veurne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

AGB Veurne zoekt uitbater cafetaria sporthal

op 10 mei 17 (wo)

Informatie

Voor de nieuwe sporthal, gelegen in Noordstraat 165 te Veurne, wenst AGB Veurne de uitbating van de cafetaria in concessie te geven, en dit volgens de modaliteiten opgenomen in de concessieovereenkomst.

De concessieovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 9 jaar, maximaal twee maal verlengbaar met een periode van drie jaar. Deze overeenkomst start na afronding van de bouwwerken van de sporthal (voorzien september 2017).

Onderaan deze pagina vind je de concessieovereenkomst, foto's en plannen van de cafetaria en de technische fiches van de toestellen.

Plaatsbezoek van de cafetaria is mogelijk op:

  • vrijdag 19 mei 2017 van 19.00u tot 21.00u
  • zaterdag 20 mei 2017 van 10.30u tot 12.00u

Voor dit plaatsbezoek dien je vooraf in te schrijven via sandy.pinson@veurne.be of 058/33 55 48.

Hoe kandidaat stellen?

Volgende documenten zijn noodzakelijk voor een geldige kandidatuurstelling:

  • CV waaruit je relevante beroepservaring blijkt
  • Uittreksel strafregister model 2
  • Plan van aanpak, concept/visie van de inrichting en productaanbod

    De concessiehouder dient zelf in te staan voor de inrichting van de cafetaria. Voor deze inrichting krijgt de concessiehouder een budget van 19.000 EUR. De goederen die hiermee worden aangekocht, worden gefactureerd aan het AGB Veurne, en blijven evenwel eigendom van het AGB Veurne. Op de technische fiches (bijlage) vind je een voorstel van inrichting.

  • Financieel plan

 

Je dient je kandidatuur bij voorkeur in via dit formulier.

Je kan de kandidatuurstelling eveneens bezorgen via afgifte aan de onthaalbalie van het stadskantoor.

Bij het ontbreken van bovenstaande documenten is je kandidatuur ongeldig!

 

Let op: alle briefwisseling zal digitaal verstuurd worden via het programma "Verifieer". Kijk dus regelmatig je mailbox na.

 

Uiterste indieningsdatum kandidatuurstellingen: 7 juni 2017

 

Meer info?

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij de sportdienst op 058 335 548 of via sandy.pinson@veurne.be.

 

Nieuwsoverzicht
LCP