Gemeente veurne

Verbod op gebruik water uit publieke drinkwaternet

op 21 juni 17 (wo)

West-Vlaanderen wordt getroffen door grote droogte. In bepaalde delen van de provincie is de situatie zeer nijpend. Waterpeilen in de waterlopen dalen zienderogen. De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte. Daarom heeft de gouverneur een aantal maatregelen genomen.

Update 21/06/2017: verbod op gebruik water uit publieke drinkwaternet

Sinds 21 juni 2017 is het verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, ...
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwembaden of plonsbaden van vijvers of bevoorraden van fonteinen, ...
  • voor reinigen van straten, voetpaden, riolen, ...
  • voor besproeien van velden, binnenpaden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, ...
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
  • in de ondernemingen, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten

Overtredingen worden gestraft met een gevangenisstraf van 1 tot 8 dagen en een geldboete

Voor de volledige provincie West-Vlaanderen:

Een verbod om water te halen uit waterlopen voor recreatieve doeleinden. Dit besluit geldt vanaf 19 juni, voor 14 dagen.

Voor het IJzerbekken:

Een algemeen captatieverbod uit waterlopen voor beregening. Dit besluit geldt vanaf 19 juni, voor 14 dagen.

Nieuwsoverzicht
LCP