Gemeente veurne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Verlenging verbod op gebruik drinkwater voor bepaalde doeleinden en captatieverbod

op 03 juli 17 (ma)

West-Vlaanderen wordt getroffen door grote droogte. In bepaalde delen van de provincie is de situatie zeer nijpend. Waterpeilen in de waterlopen dalen zienderogen. De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte. Daarom heeft de gouverneur een aantal maatregelen genomen.

Update 17/8/2017

Het waterpeil in de waterlopen van het Ijzerbekken is nagenoeg hersteld.  Maar in de waterlopen van polder De Moeren zit het niveau nog altijd 40 cm onder het zomerstreefpeil.  Dit wil zeggen dat het algemene captatieverbod wordt opgeheven.  Alleen in het gebied van polder De Moeren, blijft het captatieverbod gelden tot eind augustus 2017.  Het gebruik van water uit deze waterlopen voor drinkwater voor dieren en voor het vullen van fytotoestellen voor gewasbescherming, is toegestaan.

Update 2/8/2017

Het captatieverbod uit de waterlopen van het Ijzerbekken blijft ook van kracht tot 18 augustus 2017.  Toegestane uitzonderingen:

  • drinkwater voor dieren
  • vullen van fytosproeitoestellen voor gewasbescherming

 

Update 1/8/2017

Het captatieverbod voor de beregening uit alle waterlopen in West-Vlaanderen voor recreatieve doeleinden wordt verlengd tot 18 augustus 2017.

 

Update 14/7/2017:

Captatieverbod uit waterlopen van het Ijzerbekken wordt verlengd tot 28 juli 2017.  Uitzondering wordt gemaakt voor drinkwater voor dieren en het vullen van fytosproeitoestellen.

Het verbod op onnodig verbruik van drinkwater, wordt opgeheven met ingang van 15 juli 2017.

 

Update 3/07/2017:

Alle beperkende maatregelen blijven alvast tot half juli 2017 van kracht.
Lees ook het artikel: Uitzonderlijke maatregel voor beregening van akkerbouwpercelen.

 

Update 21/06/2017: verbod op gebruik water uit publieke drinkwaternet

Sinds 21 juni 2017 is het verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, ...
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwembaden of plonsbaden van vijvers of bevoorraden van fonteinen, ...
  • voor reinigen van straten, voetpaden, riolen, ...
  • voor besproeien van velden, binnenpaden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, ...
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
  • in de ondernemingen, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten

Overtredingen worden gestraft met een gevangenisstraf van 1 tot 8 dagen en een geldboete.

Voor de volledige provincie West-Vlaanderen:

Een verbod om water te halen uit waterlopen voor recreatieve doeleinden. Dit besluit geldt vanaf 19 juni, voor 14 dagen.

Voor het IJzerbekken:

Een algemeen captatieverbod uit waterlopen voor beregening. Dit besluit geldt vanaf 19 juni, voor 14 dagen.

Nieuwsoverzicht
LCP