Gemeente veurne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Aanvraag voor een omgevingsvergunning door Hauspie Geert En Ward

op 08 augustus 17 (di)
Bouwen van een bovengrondse mestopslagplaats, hernieuwen van de diepe grondwaterwinning en het herschikken van de runderen: 38025/12585/2/E/2 - 2017003378 - OV 002

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat Hauspie Geert En Ward, Pervijzestraat 1 , 8630 Veurne, een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft ingediend bij de Provincie West-Vlaanderen voor het volgende: Bouwen van een bovengrondse mestopslagplaats, hernieuwen van de diepe grondwaterwinning en het herschikken van de runderen, gelegen Pervijzestraat 1 , 8630 Veurne.

 

In kader van het openbaar onderzoek kunt u dit dossier inkijken op de dienst leefomgeving op de eerste verdieping van het stadskantoor “de Seylsteen”. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op maandag van 16 tot 18 uur. Het openbaar onderzoek loopt van 11 augustus 2017 tot 10 september 2017.

 

Indien u standpunten, bezwaren of opmerkingen heeft, dan kan u in die periode uw bezwaren via het omgevingsloket of schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, stadskantoor “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16,  8630 Veurne.

 

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Nieuwsoverzicht
LCP