Gemeente veurne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Afschaffen van drie buurtwegen op site Suikerfabriek

op 12 september 17 (di)
De gemeenteraad van Veurne besliste in zitting van 28 augustus om principieel akkoord te gaan tot het afschaffen van drie oude buurtwegen op de site van de Suikerfabriek.

Door dit voorstel tot afschaffen van de buurtwegen wordt er een alternatieve verbinding gerealiseerd via een gewijzigd tracé binnen een gemeentelijke rooilijn.

In het PRUP Suikerfabriek werden 2 fietsassen opgenomen die verplicht moeten aangelegd worden, met name een oost-west gerichte fiets as en een noord zuidgerichte fiets as.

Voor het afschaffen van deze buurtwegen organiseert het stadsbestuur een openbaar onderzoek van 15 september tot en met 14 oktober 2017. Het dossier kan ingekeken worden bij de dienst Leefomgeving in het stadskantoor De Seylsteen.

Nieuwsoverzicht
LCP