Gemeente veurne

Aanvraag voor een omgevingsvergunning door Joye Bernard

op 08 februari 18 (do)
Bouw: herstellen en verbreden van oprit: 38025/14326/B/2018/5 - OMV 2018003316

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat Joye Bernard, Weidestraat(Wul) 1 8670 Koksijde, een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft ingediend bij het Stadsbestuur Veurne voor het volgende: herstellen en verbreden van oprit, gelegen Wulpendammestraat 178 ,  8630 Veurne.

 

In kader van het openbaar onderzoek kunt u dit dossier inkijken op de dienst leefomgeving op de eerste verdieping van het stadskantoor “de Seylsteen”. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op maandag van 16 tot 18 uur. Het openbaar onderzoek loopt van 15/02/2018 tot en met 16/03/2018.

 

Het dossier kan ook geraadpleegd worden via het omgevingsloket van Ruimte Vlaanderen via volgende link: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Hierin tikt u de gemeente, de straat en het huisnummer waar de werken zullen plaatsvinden.

 

Indien u standpunten, bezwaren of opmerkingen heeft, dan kan u in die periode uw bezwaren via het omgevingsloket of schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, stadskantoor “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16,  8630 Veurne.

 

 

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Nieuwsoverzicht
LCP