Gemeente veurne

Aanvraag voor een omgevingsvergunning door Vero Duco Nv

op 09 februari 18 (vr)
Gedeeltelijke afbraak van kantoor en loods en het bouwen van een kantoorgebouw met bijhorende wijzigingen van de milieurubrieken: 38025/721/O/2018/10 - OMV 2017009325

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat Vero Duco Nv, Handelsstraat 19 ,  8630 Veurne, een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft ingediend bij de Provincie West-Vlaanderen voor het volgende: gedeeltelijke afbraak van kantoor en loods en het bouwen van een kantoorgebouw met bijhorende wijzigingen van de milieurubrieken, gelegen Handelsstraat 19 ,  8630 Steenkerke.

 

In kader van het openbaar onderzoek kunt u dit dossier inkijken op de dienst leefomgeving op de eerste verdieping van het stadskantoor “de Seylsteen”. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op maandag van 16 tot 18 uur.

 

Het dossier kan ook geraadpleegd worden via het omgevingsloket van Ruimte Vlaanderen via volgende link: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Hierin tikt u de gemeente, de straat en het huisnummer waar de werken zullen plaatsvinden.

 

Het openbaar onderzoek loopt van 15/02/2018 tot en met 16/03/2018.

 

Indien u standpunten, bezwaren of opmerkingen heeft, dan kan u in die periode uw bezwaren via het omgevingsloket of schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, stadskantoor “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16,  8630 Veurne.

 

 

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Nieuwsoverzicht
LCP