Gemeente veurne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Voornaam wijzigen? Vanaf nu snel en gratis in Veurne!

op 03 augustus 18 (vr)

Je voornaam wijzigen is een stuk gemakkelijker gemaakt. Stad Veurne heeft deze procedure bovendien gratis gemaakt. De wijzging duurt maximaal 3 maanden.

Als je je voornaam wil veranderen, kan je een verzoek indienen bij Dienst Burgerzaken.

Je moet een gemotiveerde, grondige reden hebben om jouw voornaam te willen wijzigen.

Voorwaarden

De nieuwe voornaam mag geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet schaden (bv. absurde en hatelijke voornamen, voornamen die slechts uit 1 letter bestaan of een opeenvolging van medeklinkers die onuitspreekbaar zijn, ...).

Wie kan een aanvraag tot voornaamsverandering indienen?

  • personen met de Belgische nationaliteit of erkende vluchtelingen of staatloze personen
  • meerderjarig persoon zelf
  • minderjarig kind: verzoek door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd)

Wat moet je meebrengen?

  • identiteitskaart
  • eventueel een attest dat je status van vluchteling of staatsloze bewijst
  • als je geboren bent in het buitenland: een recente (< 3 maand), vertaalde en gelegaliseerde geboorteakte

Wat kost het?

De wijziging van je voornaam is gratis.

Opgelet: als je je voornaam laat wijzigen moet je wel op eigen kosten je identiteitskaart en andere officiële documenten laten vernieuwen. Je moet zelf iedere officiële instantie (werkgever, bankinstelling, verzekeringsinstelling, ziekenfonds, nutsvoorzieningen, belastingen, auto-inschrijving, vakbond… enz.) op de hoogte brengen van je voornaamswijziging.

Maak een afspraak

Hou er rekening mee dat het aanvragen van een nieuwe voornaam enkel op afspraak gebeurt. Maak dus tijdig een afspraak via www.veurne.be/afspraak-burgerzaken.

Nieuwsoverzicht
LCP