Gemeente veurne

Stad Veurne zoekt pedagogisch begeleider buitenschoolse kinderopvang (B1-3)

CONTRACTUEEL – DEELTIJDS (4/5) - ONBEPAALDE DUUR - NIVEAU B1-3 (M/V)

Beknopte functie-inhoud

Je coördineert de zorg voor de kinderen in de buitenschoolse kinderopvang. Zowel voor- als naschools, op woensdagnamiddag als tijdens de vakantieperiodes sta je paraat voor de kinderen en hun ouders. Je coacht het enthousiaste team van begeleiders en staat samen met hen op de werkvloer. Je wisselt relevante informatie uit met de ouders en adviseert hen bij opvoedingsvragen. Je houdt regelmatig werkoverleg met de coördinator buitenschoolse kinderopvang.

Voorwaarden

Je bezit een bachelordiploma, bij voorkeur in de richting maatschappelijk werk, orthopedagogie, psychologie, pedagogische wetenschappen, kleuter of lager onderwijs.

Je kan ervaring aantonen in een gelijkaardige functie.

Wil je solliciteren?

Je vult het elektronisch sollicitatieformulier in via http://www.veurne.be/eloketdetail/300/sollicitatieformulier-2017-bij-stad-veurne-voor-pedagogisch-begeleider-buitenschoolse-kinderopvang en voegt volgende bijlagen toe:

  • Sollicitatiebrief
  • CV
  • Uittreksel uit het strafregister model 2
  • Een kopie van je diploma
  • Eventuele tewerkstellingsattesten waarmee je de ervaring in een gelijkaardige functie aantoont 

Je sollicitatie is enkel geldig als je de opgesomde bijlagen toevoegt

Uiterste indieningsdatum kandidaturen: 24 september 2017

 

Selectiedata:

Schriftelijke proef: 30 september 2017 om 9.00u

Mondelinge proef: 14 oktober 2017 vanaf 14.30u

Psychotechnische proef: 17 of 19 oktober 2017 

Meer info?

Personeelsdienst, tel. 058/33 55 14 of personeelsdienst@veurne.be.

 

Digitaal loket

  • Sollicitatieformulier 2017 bij Stad Veurne voor pedagogisch begeleider buitenschoolse kinderopvang

    Formulier

Contact

Afdeling organisatieondersteuning

Personeelsdienst

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 14
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP