Gemeente veurne

Die Nobele rose (19)

De Nobele Rose

Dit gebouw werd eind 16de eeuw opgetrokken in regionale renaissance-stijl boven een 13de eeuwse kelder. In 1890 werd het gerestaureerd. Van 1891 tot 1928 was in dit gebouw het gasthof 'Die Nobele Rose' gehuisvest. In de zomer van 1906 overnachtte de Duitse dichter Rainer Maria Rilke hier. Tijdens WOI kreeg het hotel het te verduren onder beschietingen en bombardementen. Op 1 november 1914 incasseerde het zijn eerste voltreffer en was daarmee één van de eerste getroffen gebouwen in Veurne. Toen het Belgisch hoofdkwartier in Veurne was ondergebracht, van midden oktober 1914 tot begin 1915, verbleven de officieren van de generale staf in dit hotel. Van 6 tot 13 december 1914 verbleef de dubbele Nobelprijswinnares Marie Curie met haar dochter Irène in het hotel. Ze was in Veurne op verzoek van dr. Frans Daels van het militair hospitaal in het Bisschoppelijk College, om er een radiologische dienst op te zetten. Tot slot verbleef hier in 1914 ook het Amerikaanse echtpaar Allen. De echtgenoot, Ben S. Allen, was hier om Koning Albert voor Amerikaanse kranten te interviewen. Hij was reporter voor de 'Associated Press', de grootste nieuwsdienst die in Londen gevestigd is. Het was de Amerikaanse president Hoover die het verzoek voor het interview inleidde. Bens vrouw, Victoria French, vergezelde hem in Die Nobele Rose. In juli 1916 sloot men het hotel. In december 1917 sprak Ben Allen, inmiddels hoofd publiciteit van de 'Commission for Relief' in België (o.l.v. Hoover), op een jaarlijkse vergadering van de organisatie over het moedige, lijdende België en over zijn bezoek aan het inmiddels getroffen hotel 'Die Nobele Rose'. Onder voorzitterschap van Hoover beslisten een dozijn afgevaardigden om een restauratiefonds op te richten voor het herstel van het gebouw en dit als een geschenk aan het Belgische volk vanwege de hotelmensen uit de VSA. Dankzij die 'American Hotel Association' werd het gebouw na de oorlog dan ook gerestaureerd. Victoria Allen was meter. De restauratie vond plaats o.l.v. architect Eugene Dhuicque (1877-1955), bekend van de 'Mission Dhuicque' (het inventariseren van monumenten voor reconstructies en het consolideren van monumenten door het maken van afgietsels). Het gebouw diende vele jaren als bankkantoor. In 1992 werd het bij Ministerieel Besluit als monument beschermd. In 2000 werd het gebouw opnieuw in gebruik genomen als hotel 'Die Nobele Rose'. William Allen, de zoon van Victoria en Ben, was peter. Op dat ogenblik werd deze gedenkplaat onthuld.

 

gastkunstenaar:

Ireen Barbier

Contact

Afdeling vrije tijd

Dienst Cultuur

Grote Markt 29, 8630 Veurne

cultuur@veurne.be (voor cultuurgebonden zaken)
archief@veurne.be (voor vragen i.v.m. archief)
oc@veurne.be (voor verhuur lokalen)

Facebook-pagina

Facebook pagina Furnevent

tel.058 33 55 35 (cultuur) en 058 33 55 38 (verhuur lokalen)
Medewerkers

Openingstijden

Archiefdienst enkel op afspraak open!

De archiefdienst is verhuisd naar “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16. De consultatie gebeurt via de bibliotheek.

Daar is de archiefdienst uitsluitend op afspraak toegankelijk, bij voorkeur via e-mail op archief@veurne.be. Formuleer bij het reserveren ook al uw vraag.

Telefoneren kan op de werkdagen tussen 8.30 uur en 11.30 uur op tel. 058 33 55 36.

LCP