Gemeente veurne

Werken in de Nieuwstraat

Bureau Cnockaert NV werkte een ontwerp uit voor renovatie van wegenis en riolering in de Nieuwstraat. De IWVA, rioolbeheerder, is opdrachtgever voor deze werken. Aannemingen Vanlerberghe bvba verzorgt de uitvoering. Naar aanleiding van de wegenis- en rioleringswerken, worden ook een aantal nutsleidingen vernieuwd.

Meer info

Planning

Vanaf maandag 21 januari voorziet de IWVA haar ingrepen in de put op de hoek van Nieuwstraat, Appelmarkt en Boterweegschaalstraat. Als alles verloopt naar wens, wordt op dit kruispunt vanaf 23 januari de fundering opnieuw aangelegd, en aansluitend de verharding. Het kruispunt zou dan in de week van 18 februari opnieuw open gesteld kunnen worden voor het verkeer.

Aansluitend op de heraanleg van het kruispunt, wordt de verharding in de Nieuwstraat opnieuw aangelegd. In functie hiervan mag u verwachten dat er ca. 70 paletten met stenen gestapeld zullen worden in de onmiddellijke omgeving. Mits de weersomstandigheden dit niet onmogelijk maken, verwachten we dat in maart de Nieuwstraat open gesteld kan worden voor het verkeer.

Praktische problemen

Hieronder vindt u enkele FAQ's, en ook het planmateriaal en nuttige documenten.

Veel praktische problemen krijgen een oplossing op maat. Aarzel daarom niet om ons te contacteren, zodat we samen kunnen nadenken over uw concreet vraagstuk. We appreciëren het trouwens als u ons tijdig aandachtspunten aanreikt. Het makkelijkst is het wanneer u uw vragen overmaakt aan benny.vandromme@veurne.be.

Desalniettemin zijn we er ons van bewust dat we bepaalde problemen niet kunnen oplossen. Hinder zal m.a.w. onvermijdelijk zijn. We hopen dat u hiervoor begrip kunt tonen. Het eindresultaat zal de moeite zijn.

Afval

Inzake het verzamelen van afval, hebben we de gewoonte om een collectief ophaalpunt aan te duiden. Wie niet in de mogelijkheid is om zijn afval tot bij het ophaalpunt te brengen, mag rekenen op een helpende hand van de aannemer.

Mensen die normaal een GFT-container aanbieden voor de huis-aan-huis-ophaling, kunnen aan het onthaal van stadskantoor ‘de Seylsteen’ een rol witte zakken krijgen. Deze kunnen gebruikt worden voor GFT tijdens de periode waarin de woning onbereikbaar is.

Plaatsbeschrijving

Aannemingen Vanlerberghe bvba voorziet een plaatsbeschrijving van de gevels, vóór aanvang van de werken.

Aansluiting op nutsleidingen

De gebruikelijke nutsvoorzieningen waar u gebruik van maakt, zijn water (IWVA), gas en elektriciteit (Eandis), en de waaier van telefonie/TV/internet (gebruikelijk aansluiting via Proximus of Telenet). Indien u een nieuwe aansluiting wenst op deze nutsleidingen, of indien u een verzwaring wenst van het aangeleverde vermogen, nodigen we u uit om u zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.

Wie een kelderaansluiting heeft of wenst op de riolering, wordt eveneens uitgenodigd om zich zo spoedig mogelijk te melden.

Afkoppeling op private percelen

Bij oplevering van de openbare werken, wordt voor alle percelen langs het traject de aansluiting van het vuil water op de riolering nagegaan. Aansluiten van alle vuil water op de riolering is een verplichting. Ook wordt geëist dat het regenwater optimaal afgekoppeld is van de vuilwateraansluiting.

Voor de afkoppelingswerken kan een premie bekomen worden bij het stadsbestuur.

Wat dit precies betekent, kan de afkoppelingsdeskundige u vertellen. De afkoppelingsdeskundige is bereikbaar via info@iwva.be of telefonisch via 058 533 833.

Keuring

Voor elke woning langsheen het traject van de rioleringswerken, zal een keuring van het privaat rioleringsstelsel gebeuren. Dit is steeds noodzakelijk, ook al is het stelsel op vandaag al in orde en worden er dus op het privaat perceel eventueel geen werken uitgevoerd. De keuring zal uitgevoerd worden door de IWVA en is kostenloos voor de particulier of eigenaar.

Contact ivm de openbare werken

De werken worden uitgevoerd door aannemingen Vanlerberghe bvba. Projectleider is Wim Dierinck.

Ontwerp en opvolging van de werken gebeurt door Bureau Cnockaert NV, met als projectingenieur ir Bruno Corluy.

Projectleider voor de IWVA is Koen De Vriendt

U kan met uw vragen terecht bij het stadsbestuur, en wel op de afdeling grondgebiedszaken (eerste verdieping van het stadskantoor ‘de Seylsteen’). De werf wordt vanuit het stadsbestuur opgevolgd door benny.vandromme@veurne.be

Wil u de meest actuele informatie per mail ontvangen?

Mail uw naam en adres naar benny.vandromme@veurne.be.

Contact

Afdeling Grondgebiedszaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 50
Medewerkers
LCP