Gemeente veurne

Volksraadpleging

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners, beslissen om de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden van gemeentelijk belang.

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners moet worden gesteund door ten minste 20% van de Veurnse inwoners.
Je kan een verzoek tot het houden van een raadpleging met een aangetekende brief richten aan het college van burgemeester en schepenen. Bij het verzoek voeg je een gemotiveerde nota en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Je kan verzoeken om een volksraadpleging of eraan deelnemen als je:

  1. in het bevolkingsregister van Veurne bent ingeschreven of vermeld;
  2. de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebt;
  3. niet het voorwerp uitmaakt van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.

 

Na ontvangst van het verzoek onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of het verzoek gesteund is door een voldoende aantal geldige handtekeningen. Indien dit in orde is, organiseert de gemeenteraad een volksraadpleging.

De modelformulieren "Verzoekschrift volksraadpleging" en "Petitielijst volksraadpleging" zijn terug te vinden op de website http://binnenland.vlaanderen.be/volksraadplegingen. Vergeet niet op beide formulieren de naam van de gemeente te noteren !!!

Contact

Algemeen directeur

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 03
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP