Gemeente veurne

Adviesraad StAPwest

Ook hier geldt de gouden stelregel dat een dossier uit verschillende invalshoeken moet benaderd worden voor er een beslissing kan genomen worden in de dossiers over de werking van de academie. Vandaar dat de adviesraad van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek is samengesteld uit vertegenwoordigers van muziek-, toneel- en koorverenigingen, ouders en leerkrachten.

Secretariaat: Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek, Noordstraat 18, tel. 058 33 56 02,  samw.secretariaat@veurne.be, www.stapwest.be.

Contact

Openingstijden

 

 Dag

 Openingsuren

   
 Maandag 14 uur - 20 uur
 Dinsdag  gesloten
 Woensdag 9 uur - 20 uur
 Donderdag 14 uur - 20 uur
 Vrijdag 14 uur - 20 uur
 Zaterdag 8.30 uur - 12 uur
 Zondag  gesloten

Iedere schoolvakantie gesloten uitgezonderd de eerste week van juli in de voormiddag.

LCP