Gemeente veurne

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Deze commissie geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen over (voor)ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige aanvragen.

In overeenstemming met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners een gemeentelijke adviescommissie samenstellen inzake ruimtelijke ordening. Het Stadsbestuur moet na de installatie van de nieuwe gemeenteraad een nieuwe commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) benoemen.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening geeft advies, opmerkingen of voorstellen over aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het College van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. Minstens 1/4 van de leden, waaronder de voorzitter, van deze gemeentelijke adviescommissie moeten deskundigen inzake ruimtelijke ordening zijn. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.

De Gemeenteraad heeft op 18 februari 2019 de kwalitatieve samenstelling van de nieuwe GECORO goedgekeurd en beslist een oproep te organiseren zowel naar maatschappelijke geledingen als deskundigen toe. Het Stadsbestuur streeft een zo ruim mogelijk maatschappelijk draagvlak na bij de samenstelling van de GECORO.

De maatschappelijke geledingen betreffen;

 • Milieu- en natuurverenigingen: 1 vertegenwoordiger
 • Werkgeversorganisaties en handelaars: 2 vertegenwoordigers
 • Werknemersorganisaties: 2 vertegenwoordiger
 • Land- en tuinbouw: 1 vertegenwoordiger
 • Projectontwikkelaars & makelaars: 1 vertegenwoordiger

 Voor elke van de maatschappelijke geledingen wordt ook een plaatsvervanger aangeduid.

Geïnteresseerden kunnen tegen uiterlijk 20 maart 2019 hun kandidatuur indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne, via brief of via mail aan ruimtelijke.ordening@veurne.be

 

 

Samenstelling Gecoro

Voorzitter: Dirk Debeuckelaere
Secretaris: Thomas Goethals, Sint-Denisplaats 16, 058 33 55 55, thomas.goethals@veurne.be

Deskundigen:

 • Alain Renders met Lien Debeer als plaatsvervanger
 • Jan Declerck met Ann-Sofie Rommelaere als plaatsvervanger
 • Pieter Amery met Annelies Geldhof als plaatsvervanger
 • Charles Deconinck met Johan Termote als plaatsvervanger
 • Johan Cochuyt met Marc Vandendries als plaatsvervanger

Vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen:

Werkgevers of zelfstandigen

 • Kathelijne Van der Sypt met Luc Bultheel als plaatsvervanger
 • Marc Seru met Diane Carroen als plaatsvervanger

Handelaars

 • Ann Segaert met Erika Tanghe als plaatsvervanger

Werknemers

 • Annick Benteyn met Jean-Pierre Vantielcke als plaatsvervanger
 • Nina Demarcke met Peter Debaenst als plaatsvervanger

Landbouwers

 • Rik Germonpré met Eric Capon als plaatsvervanger

Sector leefmilieu

 • Evelyn Houquet (ontslag genomen) met Roland Cauwelier als plaatsvervanger

Vertegenwoordigers politieke fracties:

 • Voor Veurne Plus: Pascal Sticker
 • Voor CD&V: Jan Verfaillie
 • Voor Open VLD: Veronique Hubrecht
 • Voor N-VA: André Cambier
LCP