Gemeente veurne

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Deze commissie geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen over (voor)ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige aanvragen.

Samenstelling Gecoro

Voorzitter: Dirk Debeuckelaere
Secretaris: Thomas Goethals, Sint-Denisplaats 16, 058 33 55 55, thomas.goethals@veurne.be

Deskundigen:

 • Alain Renders met Lien Debeer als plaatsvervanger
 • Jan Declerck met Ann-Sofie Rommelaere als plaatsvervanger
 • Pieter Amery met Annelies Geldhof als plaatsvervanger
 • Charles Deconinck met Johan Termote als plaatsvervanger
 • Johan Cochuyt met Marc Vandendries als plaatsvervanger

Vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen:

Werkgevers of zelfstandigen

 • Kathelijne Van der Sypt met Luc Bultheel als plaatsvervanger
 • Marc Seru met Diane Carroen als plaatsvervanger

Handelaars

 • Ann Segaert met Erika Tanghe als plaatsvervanger

Werknemers

 • Annick Benteyn met Jean-Pierre Vantielcke als plaatsvervanger
 • Nina Demarcke met Peter Debaenst als plaatsvervanger

Landbouwers

 • Rik Germonpré met Eric Capon als plaatsvervanger

Sector leefmilieu

 • Evelyn Houquet (ontslag genomen) met Roland Cauwelier als plaatsvervanger

Vertegenwoordigers politieke fracties:

 • Voor Veurne Plus: Pascal Sticker
 • Voor CD&V: Jan Verfaillie
 • Voor Open VLD: Veronique Hubrecht
 • Voor N-VA: André Cambier
LCP