Gemeente veurne

Vakantiedagen

vakantie

Wie in de vakantie gebruik wil maken van de opvang, dient een plaatsje te reserveren.

Wat heb je nodig voor je er aan begint?

Je hebt enkel het nummer van jouw kind (kindnummer) nodig. Je vindt het kindnummer van elk van je kinderen terug op je detailfactuur naast de naam van jouw kind(eren). Het nummer bestaat uit 7 cijfers en is uniek voor elk kind.

Wie het kindnummer niet terugvindt, kan dit opvragen door een mailtje te sturen naar kinderopvang@veurne.be of vraag het na in je vertrouwde opvanglocatie.

 

Je klikt door naar het online formulier en volgt de hieronder beschreven stappen:

Stap 1: identificatie van het kind

Bij stap 1 vul je het kindnummer in en een e-mailadres waar je de e-mails in verband met de reservatie op wenst te ontvangen.

Druk op de knop “Naar stap 2” om verder te gaan.

Wat is hier belangrijk om weten?
 • Je kan slechts een kind tegelijk inschrijven. Voor een tweede kind zal je het formulier vanaf stap 1 opnieuw moeten doorlopen.
 • Wanneer je voor de eerste keer jouw kind online inschrijft, zal je alle gegevens betreffende jouw kind moeten invullen (inclusief kindnummer). Bij een volgende inschrijving zullen de ingevoerde gegevens van het laatst ingeschreven kind vooraf zijn ingevuld (het formulier slaat daarvoor een cookie op, op je toestel). Op die manier hoef je niet alles opnieuw in te voeren.

Stap 2: Kies de periode waarvoor je wenst in te schrijven

Bij deze stap zie je de opvangperiodes waarvoor je kan inschrijven. Die staan mooi onder elkaar. Kies een periode en klik op de knop “inschrijven”.

 Wat is hier belangrijk om weten?
 • Je kan slechts voor een opvangperiode tegelijk reserveren.
 • Wens je ook voor een tweede of derde periode te reserveren, dan zal je de stappen (van 1 tot 3) per kind opnieuw moeten doorlopen. Een aantal gegevens zullen automatisch ingevuld staan, wat het vlotjes laat lopen.

 

Stap 3: Vul alle details van jouw inschrijving in

 In deze stap, vul je de kindgegevens in en duid je aan naar welke BKO-locatie jouw kind gaat.

Belangrijk:               

De voornaam van je kind wordt telkens gecheckt met de voornaam die in de officiële software van jouw BKO werd opgeslagen en dus gelinkt is aan het unieke kindnummer. Als beide voornamen dezelfde zijn, kan men verder met de inschrijving. Dat is een cruciale check in het systeem.  Als daar een foutmelding zou komen, neem je best onmiddellijk contact op met de BKO.

Er zal dan een lijst getoond worden voor welke dagen je opvang kan reserveren. Hier kun je aanvinken voor welke opvangmomenten je een plaats wenst te reserveren, bij iedere aangevraagd moment heb je de mogelijkheid een opmerking te noteren.

 Daarna klik je op “verzenden”.

Je krijgt onmiddellijk een bericht in jouw mailbox dat de reservatieaanvraag goed verzonden is. In die e-mail staan ook alle details van je inschrijving. Als daar iets niet klopt, kan je de BKO hiervan op de hoogte brengen door gewoon te antwoorden op dat e-mailbericht.

Opgelet! Dit e-mailbericht is nog geen bevestiging van de reservatie voor de aangevraagde periodes. Het is enkel een bericht dat jouw reservatie goed verzonden en ontvangen werd.

De bevestiging van de reservatie zelf, ontvang je later als de reservatieperiode afgesloten is en alle aanvragen verwerkt werden volgens de voorrangsregels (zie schema hieronder).

    

 

Locatie Bulskamp

Locatie Veurne

Categorie 1

Kind woont in Bulskamp, Beauvoorde, Houtem/De Moeren Kind woont in Veurne

Categorie 2

Kind gaat naar school in/of ouders werken te Bulskamp, Beauvoorde, Houtem/De Moeren Kind gaat naar school in Veurne of ouders werken in Veurne

Categorie 3

Wonen, school en werk ouders buiten Bulskamp, Beauvoorde, Houtem/De Moeren Wonen, school en werk ouders buiten Veurne

Per categorie krijgt het jongste kind met zijn broers en zussen voorrang. 

Variabele tewerkstelling (enkel tijdens de zomervakantie)

Heb je als ouder een job waarin je geen vaste uren hebt, dan kan je een attest van variabele tewerkstelling laten invullen door jouw werkgever. 

         Dit document is te vinden op de website of aan te vragen via kinderopvang@veurne.be.  

Dit attest ingevuld + jouw online aanvraag moet ook voor het afsluiten van de inschrijvingsperiode ingediend zijn.

Als ouder vink je de volledige week aan, waarin je opvang nodig zal hebben. Deze aanvragen worden samen met alle andere verwerkt volgens de voorrangsregels.

Door het indienen van dit attest zijn de regels voor het kosteloos annuleren als volgt:

Ten laatste 10 werkdagen voor elke opvangweek aanvangt, dien je via het online formulier jouw annulatie aanvraag door te sturen.

Wat tijdens de vakantieperiode zelf?

Alle aanvragen tijdens de vakantie gebeuren ook via het online formulier

Vanaf de donderdag 19 uur moeten de aanvragen voor de volgende week telefonisch aan de vakantielocatie zelf gericht worden

 • Veurne:  058 330 575
 • Bulskamp: 058 330 588

  Wanneer kan ik reserveren?

vakantieperiode

datum

inschrijven

kosteloos annuleren

herfstvakantie  29/10 - 02/11 van 17/09 tot 30/09 tot 21/10
kerstvakantie 24/12 - 04/01 van 05/11 tot 23/11  tot 16/12 
krokusvakantie 04/03 - 08/03 van 21/01 tot 10/02 tot 24/02
paasvakantie 08/04 - 19/04 van 25/02 tot 17/03   tot 31/03 
zomervakantie juli 01/07 - 31/07 van 29/04 tot 02/06 tot 16/06
zomervakantie augustus 01/08 - 31/08 van 29/04 tot 02/06 tot14/07

 

Hoe kan ik annuleren?

Annuleren gebeurt ook via het online formulier

Je doorloopt stap 1:

 • kindnummer 

 • e-mailadres

Bij stap 2 zie je drie keuzemogelijkheden:

 • inschrijven

 • bekijken

 • annuleren

Klik op annuleren en je vinkt de te annuleren dagen uit. Na het bewerken van jouw inschrijvingen druk je op opslaan.

 

 

Contact

Zorgcentrum Veurne

Buitenschoolse kinderopvang Benjamien

Brugse Steenweg 101, 8630 Veurne

tel. 058 33 05 75
fax 058 33 55 19
Medewerkers
LCP