Gemeente veurne

Stad Veurne zoekt Deskundige Openbaar Domein

Deskundige Openbaar Domein

Contractueel verband – voltijds – onbepaalde duur - Niveau B1-3 (met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar)

De Deskundige Openbaar Domein staat met zijn dienst in voor een optimaal onderhoud van het openbaar domein, inclusief de opvolging van nieuwe verkavelingen en wegeniswerken.

De deskundige openbaar domein wordt de onmiddellijk leidinggevende van een technisch medewerker, met wie de deskundige zeer nauw zal samenwerken. Samen met de beleidsmedewerker en de technisch deskundige zal de deskundige ‘openbaar domein’ een efficiënte organisatie van zijn dienst uitdenken en implementeren. Deze dienst bestaat uit voornoemde technisch medewerker, alsook ca. 28 ervaren medewerkers.

De standplaats van de deskundige is de stedelijke werkplaats.

Voorwaarden

Bachelorsdiploma (je hebt kennis van het beheer van harde infrastructuur en groen).

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze samen met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen max. 7 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de gemeente.

Gelet op de uitgestrektheid van het grondgebied, is het noodzakelijk dat de deskundige beschikt over een rijbewijs B (eventueel tegen het einde van de proefperiode).

Datum selectieprocedure

Schriftelijk gedeelte: woensdag 16 januari 2019 van 18 uur tot 21 uur in de gebouwen van Syntra West, Sint-Idesbaldusstraat 2, 8630 Veurne

Mondeling gedeelte: vrijdag 1 februari 2019 vanaf 9 uur in de Fractiezaal van Stadskantoor De Seylsteen, Sint Denisplaats 16, 8630 Veurne

Psychotechnische proef: in de week van 4 februari 2019

Indienen kandidaturen: ten laatste op 6 januari 2019

Solliciteren

Via www.veurne.be/vacatures, met toevoeging van een sollicitatiebrief, een CV, een kopie van het diploma, een recent uittreksel uit het strafregister (model 1), een kopie van het rijbewijs.

Wij bieden

Glijdend uurrooster. Maaltijdcheques ter waarde van 6 euro per gewerkte dag waarvan je zelf 1,45 euro bijdraagt. Fietsvergoeding van 0,15 euro/km. Terugbetaling (75%) van abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V. Vakantie: 33 werkdagen betaalde vakantie voor een volledig dienstjaar (+1 dag bij 10 jaar dienstanciënniteit; +1 dag bij 25 jaar dienstanciënniteit). Gratis hospitalisatieverzekering.

Meer info

Een uitgebreide infobundel is te verkrijgen op www.veurne.be/vacatures en aan de onthaalbalie van het stadskantoor of bij de personeelsdienst, 058 33 55 15 of personeelsdienst@veurne.be.

Digitaal loket

  • Sollicitatieformulier voor Deskundige Openbaar Domein

    Formulier

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Personeelsdienst

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 14
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP