Gemeente veurne

Statuten, beheersovereenkomst, huishoudelijk reglement en samenstelling AGB Veurne

De oprichtingsstatuten van het autonoom gemeentebedrijf Veurne werden in de gemeenteraad van 24 oktober 2005 goedgekeurd en gewijzigd op 27 juni 2016.

De volgende personen werden aangeduid als vertegenwoordigers van de gemeenteraad in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Veurne:

  • Veronique Beeuwsaert,
  • Luc Bultheel,
  • Anne Dequidt,
  • Kurt Danneel (GR 22/01/2018),
  • Mario Haelewyck,
  • Celine Mouton,
  • Peter Roose,
  • Pascal Sticker,
  • André Cambier.

Het directiecomité wordt samengesteld door de raad van bestuur van het AGB Veurne, en bestaat uit Peter Roose (voorzitter), Anne Dequidt, Pascal Sticker, Luc Bultheel (sinds 13/03/2018) en André Cambier.


Philippe Callens werd aangewezen als lid van het college van commissarissen van het autonoom gemeentebedrijf “AGB Veurne”, meer bepaald als IBR-commissaris.

Contact

Autonoom Gemeentebedrijf Veurne (AGB)

Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 03
LCP