Gemeente veurne

Openbaar Onderzoek waterbeheersplanning

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt U uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

 

U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

 

wilt U de documenten inkijken, wenst U meer informatie over het openbaar onderzoek of wilt U een opmerking formuleren , surf naar www.volvanwater.be

 

Hoe kunt U een opmerking indienen?

reageren op de documenten kan tot en met 18 juni 2019 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be . U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

 

Wat gebeurt er met uw opmerking?

Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.

Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd wordt.

Opmerkingen bij de voorbereidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.

LCP