Gemeente veurne

Openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning door Jonckheere Filip en Sigfried

OV/2019/56  –  OMV_2018120853

 

Openbaar onderzoek voor Jonckheere Filip en Sigfried , over een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend bij de provincie West-Vlaanderen met als onderwerp: bouw en milieu: uitbreiden en hernieuwen grondwaterwinning, slopen en bouwen van een loods voor een kalverhouderij, gelegen Debarkestraat 6, 8630 Veurne

In kader van het openbaar onderzoek kunt u dit dossier inkijken op de dienst leefomgeving op de eerste verdieping van het stadskantoor “de Seylsteen”. De dienst is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op maandag van 16 tot 18 uur.

 Het dossier kan ook geraadpleegd worden via het omgevingsloket van het Departement Omgeving van Vlaanderen via volgende link: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Hierin tikt u de gemeente, de straat en het huisnummer in waar de werken zullen plaatsvinden.

 Het openbaar onderzoek loopt van 10 april 2019 tot en met 9 mei 2019.

 Indien u standpunten, bezwaren of opmerkingen heeft, dan kan u in die periode uw bezwaren via het omgevingsloket of schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, stadskantoor “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16,  8630 Veurne.

 Er wordt geen informatievergadering georganiseerd

LCP