Gemeente veurne

Openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning door Simoens Bart

OV/2019/75  –  OMV_2019036806

Openbaar onderzoek voor Simoens Bart, over een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend bij het Stadsbestuur Veurne met als onderwerp: gewijzigd ontwerp: bouwen van een zonevreemde woning op een gewijzigde positie, gelegen Roesdammestraat 9, 8630 Veurne

In kader van het openbaar onderzoek kunt u dit dossier inkijken op de dienst leefomgeving op de eerste verdieping van het stadskantoor “de Seylsteen”. De dienst is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op maandag van 16 tot 18 uur.

Het openbaar onderzoek loopt van  17 april 2019 tot en met 18 mei 2019.

Indien u standpunten, bezwaren of opmerkingen heeft, dan kan u in die periode uw bezwaren via het omgevingsloket of schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, stadskantoor “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16,  8630 Veurne.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd

LCP