Gemeente veurne

Openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning door Revolver en Pistool Schuttersclub Veurne

OV/2019/102  –  OMV_2019052514

 

Openbaar onderzoek voor Revolver en Pistool Schuttersclub Veurne, over een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend bij het Stadsbestuur Veurne met als onderwerp: hernieuwing uitbating schietstand, gelegen Oude Vestingstraat 15, 8630 Veurne

Oude Vestingstraat 15, 8630 Veurne

 

In kader van het openbaar onderzoek kunt u dit dossier inkijken op de dienst leefomgeving op de eerste verdieping van het stadskantoor “de Seylsteen”. De dienst is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op maandag van 16 tot 18 uur.

 

Het dossier kan ook geraadpleegd worden via het omgevingsloket van het Departement Omgeving van Vlaanderen via volgende link: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Hierin tikt u de gemeente, de straat en het huisnummer in waar de werken zullen plaatsvinden.

 

Het openbaar onderzoek loopt van 20 mei 2019 tot en met 18 juni 2019.

 

Indien u standpunten, bezwaren of opmerkingen heeft, dan kan u in die periode uw bezwaren via het omgevingsloket of schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, stadskantoor “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16,  8630 Veurne.

 

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd

LCP