Gemeente veurne

Spaans Paviljoen

Benedenzaal Spaans Paviljoen

*Gebruik wordt enkel toegestaan na een beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Het tarief wordt in dezelfde beslissing vastgelegd. Dit lokaal kan niet privé worden verhuurd. De verenigingen kunnen wel een gebruik aanvragen.

Adres: Kruising Noord en Ooststraat (benedenzaal), 8630 Veurne

  • Oppervlakte:
  • Capaciteit:
    • 90 pers. 
  • Wat aanwezig?

Meer info: oc@veurne.be

 

Materiaal huren

Contact

Afdeling vrije tijd

Dienst Cultuur

Grote Markt 29, 8630 Veurne

cultuur@veurne.be (voor cultuurgebonden zaken)
archief@veurne.be (voor vragen i.v.m. archief)
oc@veurne.be (voor verhuur lokalen)

Facebook-pagina

Facebook pagina Furnevent

tel.058 33 55 35 (cultuur) en 058 33 55 38 (verhuur lokalen)
Medewerkers

Openingstijden

Archiefdienst enkel op afspraak open!

De archiefdienst is momenteel aan het verhuizen naar “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16 en dit tot eind december 2017.

Voortaan is de archiefdienst daar uitsluitend op afspraak toegankelijk, bij voorkeur via e-mail op archief@veurne.be. Formuleer bij het reserveren al jouw vraag. Telefoneren kan ook op de werkdagen tussen 8.30 uur en 11.30 uur naar tel. 058 33 55 36.

LCP