Gemeente veurne

Spaans Paviljoen

Benedenzaal Spaans Paviljoen

*Gebruik wordt enkel toegestaan na een beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Het tarief wordt in dezelfde beslissing vastgelegd. Dit lokaal kan niet privé worden verhuurd. De verenigingen kunnen wel een gebruik aanvragen.

Adres: Kruising Noord en Ooststraat (benedenzaal), 8630 Veurne

  • Oppervlakte:
  • Capaciteit:
    • 90 pers. 
  • Wat aanwezig?

Reglement

Materiaal huren

Contact

Dienst Cultuur en Toerisme

Grote Markt 29, 8630 Veurne

cultuur@veurne.be (voor cultuurgebonden zaken)
archief@veurne.be (voor vragen i.v.m. archief)
oc@veurne.be (voor verhuur lokalen)

Facebook-pagina

Facebook pagina Furnevent

 

tel.058 33 55 35 (cultuur) en 058 33 55 38 (verhuur lokalen)
Medewerkers

Openingstijden

Maandag - vrijdag: 8.30 - 12 u.*

Maandag ook: 13.30 - 18 u.

 

LCP