Gemeente veurne

OC Kerk Vinkem

Toren Vinkem Kerk

*Opgelet! De kerk is niet toegankelijk voor gebruik van 1/10 tot en met 1/04. Uitzondering kan enkel toegestaan worden door het College van Burgemeester en Schepenen. Er mag geen verwarming gebruikt worden in de kerk om de temperatuurschommelingen tegen te gaan. Deze maatregel is een onderdeel van de bescherming van de kerk als kostbaar erfgoed.

*Het gebruik van de kerk van Vinkem wordt enkel toegestaan voor activiteiten die niet in tegenstrijd zijn met het oorspronkelijk religieus karakter van het gebouw, dit overeenkomstig het Ministerieel Besluit van 31 juli 2002 houdende de afschaffing van de hulpparochie Sint-Audomarus te Vinkem. Aangezien zich in dit gebouw onvoldoende geschikt sanitair bevindt, de toiletten in het JOC Beauvoorde kunnen gebruikt worden in afspraak met de gebruikers en de bevoegde dienst.

De tentoonstellingspanelen rond de zuilen kunnen weggenomen worden, waardoor de ruimte ook als receptieruimte kan gebruikt worden.

Adres: De kerk van Vinkem, 8630 Beauvoorde

  • Oppervlakte: 300m2
  • Capaciteit: 200 personen
  • Wat aanwezig?
    • Tentoonstellingspanelen
    • 3 glazen tentoonstellingskasten

Tarieven

Categorie 2 Gebruik door verenigingen en organisaties:

niet-wederkerende activiteiten & vaste gebruikers

Veurnse verenigingen, eenmalig gebruik: 55€

Veurnse verenigingen, herhaald gebruik met een min. van 6 eenheden: 12€/keer

 Niet-Veurnse verenigingen: 100€

Categorie 3 Privé gebruik:

Particulieren: 150€/dag

*Voor langdurig gebruik: 200€ voor de eerste week; 150€ per daaropvolgende week. (tentoonstellingen)

 

Reserveer

Materiaal huren

Foto's

 

Contact

Afdeling vrije tijd

Dienst Cultuur

Grote Markt 29, 8630 Veurne

cultuur@veurne.be (voor cultuurgebonden zaken)
archief@veurne.be (voor vragen i.v.m. archief)
oc@veurne.be (voor verhuur lokalen)

Facebook-pagina

Facebook pagina Furnevent

tel.058 33 55 35 (cultuur) en 058 33 55 38 (verhuur lokalen)
Medewerkers

Openingstijden

Archiefdienst enkel op afspraak open!

De archiefdienst is momenteel aan het verhuizen naar “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16 en dit tot eind december 2017.

Voortaan is de archiefdienst daar uitsluitend op afspraak toegankelijk, bij voorkeur via e-mail op archief@veurne.be. Formuleer bij het reserveren al jouw vraag. Telefoneren kan ook op de werkdagen tussen 8.30 uur en 11.30 uur naar tel. 058 33 55 36.

LCP