Gemeente veurne

Kris Degraeve

Functies

  • Financieel directeur

    De financieel directeur staat in, in overleg met het managementteam, voor het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijks budget en het meerjarenplan. Hij is eindverantwoordelijke voor het voeren van de gemeentelijke boekhouding en OCMW-boekhouding (inclusief het opstellen van de jaarrekeningen en financiële analyse). Hij verzorgt tevens de financiële beleidsvoorbereiding, het thesaurie- en debiteurenbeheer en de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van financiële beslissingen (visum). Deze taken vervult hij in nauwe samenwerking met de dienst financiën.

Kris Degraeve (grote weergave)

Praktisch

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 20
fax058 33 55 19
kris.degraeve@veurne.be Vcard
LCP