Gemeente veurne

Joke Jonckheere

Functies

  • Algemeen directeur

    De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de stadsdiensten en OCMW-diensten. Zij staat aan het hoofd van het OCMW- en gemeentepersoneel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

    Zij staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid en doet dit in overleg met het managementteam.

    Zij bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester, OCMW-raad en Vast Bureau worden voorgelegd. Zij woont deze vergaderingen ook bij.

Joke Jonckheere (grote weergave)

Praktisch

Sint-Denisplaats 16

tel.058 33 55 03
fax058 33 55 19
joke.jonckheere@veurne.be Vcard
LCP