Gemeente veurne

Belastingen en retributies

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid. Voorbeelden zijn: zoals de belasting op tweede verblijven of de belasting op de kosteloze verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. Voorbeelden zijn: retributie voor op de afgifte van bepaalde restfracties op het containerpark, tarieven voor prestaties van de brandweerdienst, tarieven voor producten van de dienst toerisme.

De gemeenteraad stelt zowel belastingen als retributies vast.

Downloads

Digitaal loket

  • Belastingvermindering voor algemene gemeentebelasting gezinnen aanvragen

    Formulier

Contact

Dienst financiën

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 23
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP