Gemeente veurne

Budget 2019

Ieder jaar worden de ontvangsten en de uitgaven geraamd voor het volledige dienstjaar en samengevat in het budget.

Voor wat betreft de stad zijn de cijfers voor 2019 vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 17 december 2018. De OCMW-raad legde de budgetcijfers 2019 vast in haar zitting van 28 januari 2019.

Wil je een volledig overzicht van de cijfers? Het budget 2019 van OCMW en stad Veurne kan je hieronder bekijken.

De budgetwijziging 2019 van de stad Veurne werd op 23 september 2019 door de gemeenteraad goedgekeurd. De documenten alsook een korte PowerPoint hieromtrent is hier raadpleegbaar. Voor het OCMW werd dit in de gemeente- en OCMW raad goedgekeurd op 28 oktober 2019. Ook hiervan zijn de documenten raadpleegbaar.

Vanaf 2020 is er geen sprake meer van een budget(wijziging) maar alleen maar van een meerjarenplan en een (jaarlijkse) meerjarenplanwijziging.

Contact

Dienst financiën

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 23
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP