Gemeente veurne

Burgemeester/ Voorzitter van het vast bureau

Peter Roose (Veurne Plus) is burgemeester en voorzitter van het vast bureau.

Een lijst met besluiten van de burgemeester en de voorzitter van het vast bureau wordt bekendgemaakt op de website.

Naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetgeving voor de bestuurlijke politie op het grondgebied Veurne, is de burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.

LCP