Burgemeester

Peter Roose (Veurne Plus) is burgemeester van Veurne, alsook de voorzitter van het Vast Bureau.

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

058 33 55 02

burgemeester@veurne.be

Functies

- Algemeen Beleid
- Burgerlijke Stand
- Erediensten
- Veiligheid
- Personeel
- ICT
- Klimaatbeleid

Naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetgeving voor de bestuurlijke politie op het grondgebied Veurne, is de burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.

Een recente besluitenlijst van de burgemeester en de voorzitter van het vast bureau wordt hieronder bekend gemaakt op de website. Wil je meer verslagen raadplegen, contacteer de dienst secretarie en communicatie. Tegen deze besluiten kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid (meer info hierover vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer).

 

Orgaan Datum bekendmaking Datum besluit Titel
B 2/1/2020 December 2019 pdf bestandBeknopte lijst van 1 - 31 december 2019.pdf (54 kB)
B 3/2/2020 Januari 2020 pdf bestandBeknopte lijst van 1 - 31 januari 2020.pdf (54 kB)
B 2/3/2020 Februari 2020 pdf bestandBeknopte lijst van 1 - 29 februari 2020.pdf (58 kB)
B 23/3/2020 19/3/2020 pdf bestandVergaderingen GR en RMW achter gesloten deuren n.a.v. coronavirus.pdf (331 kB)
B 1/4/2020 Maart 2020 pdf bestandBeknopte lijst van 1 - 31 maart 2020.pdf (54 kB)
B 2/4/2020 2/4/2020 pdf bestand2 april 2020_Tijdelijke beperkte toegang tot het recyclagepark Veurne.pdf (337 kB)
B 17/4/2020 17/4/2020 pdf bestandVerlenging tijdelijke beperkte toegang tot recyclagepark tot 3 mei 2020 (bij hoogdringendheid).pdf (62 kB)
B 4/5/2020 April 2020 pdf bestandBeknopte lijst van 1 - 30 april 2020.pdf (54 kB)
B 2/6/2020 Mei 2020 pdf bestandBeknopte lijst van 1 - 31 mei 2020.pdf (43 kB)
B 2/6/2020 14/5/2020 pdf bestandBesluit van 14 mei 2020 inzake opheffing besluit vergaderingen RMW en GR achter gesloten deuren.pdf (51 kB)
B 1/7/2020 Juni 2020 pdf bestandBeknopte lijst van 1 - 30 juni 2020.pdf (38 kB)
B 24/7/2020 23/7/2020 pdf bestandBesluit burgemeester bezoekregeling WZC Ter Linden (ondertekend).pdf (344 kB)
B 24/7/2020 23/7/2020

Besluit burgemeester van 23 juli 2020: Verplichting tot dragen van mondmaskers in stadscentrum en in publieke ruimtes in het kader van covid-19

pdf bestandBesluit burgemeester 23 juli 2020 inzake verplichting mondmaskers.pdf (340 kB)

pdf bestandplan verplichting maskers.pdf (378 kB)

 

B 29/7/2020 28/7/2020

pdf bestand200728_Besluit burgemeester inzake verplichting tot dragen mondmaskers in stadscentrum en publieke ruimtes.pdf (341 kB)

pdf bestandplan mondmaskers.pdf (668 kB)

B 3/8/2020 Juli 2020 pdf bestandBeknopte lijst van 1 - 31 juli 2020.pdf (47 kB)

 

Burgemeester/ Voorzitter van het vast bureau
Kabinet van de burgemeester
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
058 33 55 02