Gemeente veurne

Dienst secretarie en communicatie

De dienst secretarie en informatie verzorgt voor de algemeen directeur de afwerking van de verslagen van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen, en voor de burgemeester de afhandeling van administratie voor de veiligheidskorpsen (politie en brandweer). Deze dienst staat eveneens de communicatieambtenaar bij voor de informatievoorziening naar de inwoners van Veurne toe via diverse informatiekanalen (Info Veurne, stedelijke website, bewonersbrieven, enz.).

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Dienst secretarie en communicatie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
fax058 33 55 19
Medewerkers

Relevante info

LCP