Gemeente veurne

Technische dienst

Wij vragen om je niet rechtstreeks aan te bieden bij de technische dienst, tenzij je doorverwezen wordt door de dienst coördinerende cel. De technische dienst beheert volgende taken:

  • bestrijding van gladheid op gemeentewegen,
  • muskusratten vangen bij waterlopen (enkel op openbaar domein!),
  • nazicht bij werken op of onder openbaar domein door derden (huisaansluitingen op riolering, herstelling voetpad, parkeerstrook en weg na werken door particulieren of intercommunales),
  • onderhoud van de begraafplaatsen,
  • onderhoud van openbaar groen,
  • onderhouds- en herstellingswerken in stadsgebouwen,
  • plaatsen van wegsignalisatie,
  • reparatie van schade aan voetpaden, parkings, rijweg en andere delen van het openbaar domein,
  • technische medewerking bij feestelijkheden.

Contact

Afdeling Grondgebiedszaken

Technische dienst

Sint-Denisplaats 16

tel.058 33 55 38
Medewerkers

Relevante info

LCP