Gemeente veurne

Algemeen directeur

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke en OCMW-diensten. Zij staat aan het hoofd van het personeel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

Zij staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid en doet dit in overleg met het managementteam.

Contact

Algemeen directeur

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 03
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP