Gemeente veurne

Autonoom Gemeentebedrijf Veurne (AGB)

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Veurne is een publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid. De leiding is in handen van de raad van bestuur en het directiecomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad.

Het doel van het AGB Veurne is:

  1. het initiëren en het realiseren van stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten in Veurne
  2. het voeren van een gemeentelijk grond- en pandenbeleid
  3. het beheren van de middelen uit subsidieprogramma's met doelstellingen inzake stadsvernieuwing en stadsontwikkeling
  4. het beheren en het exploiteren van het openbaar en het privaat domein van de Stad Veurne en van haar eigen patrimonium
  5. het rendabiliseren en het valoriseren van het privaat domein van de Stad Veurne en van haar eigen patrimonium
  6. het verlenen van aan de hogervermelde doelstellingen verwante diensten aan de Stad Veurne.

Het AGB staat reeds in voor de exploitatie van de bibliotheek, de evenementenhal Furnevent en in de toekomst ook de sporthal.

Contact

Autonoom Gemeentebedrijf Veurne (AGB)

Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 03
LCP