Gemeente veurne

Lokale Werkwinkel

De VDAB engageert zich om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het vinden van een passende job. De VDAB  biedt een uitgebreid en doeltreffend dienstenpakket aan met betrekking tot arbeidsbemiddeling, training & opleiding. De gepersonaliseerde dienstverlening wordt aangeboden in de werkwinkels, via de website http://www.vdab.be  en via de gratis telefoon-servicelijn: 0800 30 700.

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap, afgekort PWA, is een vzw. Het laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit. Algemene info over PWA vind je op de RVA-site.

GTB is gespecialiseerde dienstverlening voor personen met een arbeidsbeperking. GTB begeleidt naar betaald werk in het normaal economisch circuit, in een beschutte of sociale werkplaats. Als dat niet haalbaar is, is er begeleiding naar arbeidszorg. Voor meer informatie surf naar www.gtb-vlaanderen.be.

A tot Z

Contact

Lokale Werkwinkel

Pannestraat 13, 8630 Veurne

tel.058 31 12 03
LCP