Aanvraag tot uitbating van terras op openbaar domein

 
  • 1 Begin
  • 2 Voltooid

Bovengenoemde vraagt machtiging tot het plaatsen van een terras op het openbaar domein voor de periode begrepen tussen de eerste zaterdag van de krokusvakantie en de laatste zondag van de herfstvakantie van het basisonderwijs in Veurne.  De constructie is conform het reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 23 januari 2006.

Het terras is gelegen:

En heeft een oppervlakte van (breedt - diepte).