Gemeente veurne

Managementteam

Het managementteam verstrekt adviezen aan college van burgemeester en schepenen/ vast bureau  en de gemeenteraad/OCMW-raad in verband met beleidsplanning, personeelsorganisatie, organisatiemanagement e.d.m.

Het managementteam bestaat uit de:

  • algemeen directeur, Joke Jonckheere
  • financieel directeur, Kris Degraeve
  • beleidsmedewerker grondgebiedszaken - ingenieur, Benny Vandromme
  • beleidsmedewerker leefomgeving - omgevingsambtenaar, Thomas Goethals
  • beleidsmedewerker organisatieondersteuning - jurist, Birgit Craeye
  • beleidsmedewerker leven en welzijn, Peter Debeir
  • beleidsmedewerker vrije tijd - bibliothecaris, Karlien Brysbaert
  • ICT-manager, Didier Boydens
  • Directeur Zorgcentrum Veurne, Marc Dekervel

De beleidsmedewerkers coördineren als afelingshoofd de werking van de diverse diensten die onder hun afdeling ressorteren. 

Contact

Managementteam

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
LCP