Gemeente veurne

Meerjarenplan 2014-2023

De gemeenteraad heeft de meerjarenplanaanpassing VIII 2014-2023 vastgesteld op 18 december 2017.

Het meerjarenplan 2014-2023 bestaat uit:

 • Strategische nota
  • Prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
  • Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (o.a. sectorale beleidsdoelstellingen)
  • Gelijkblijvend beleid
 • Financiële nota
  • Financieel doelstellingenplan
  • Staat van het financieel evenwicht
 • Toelichtingen
  • Omgevingsanalyse: schets van de beginsituatie
  • Financiële risico's
  • Organogram
  • Personeel
  • Budgethouders
  • Beleidsvelden per beleidsdomein
  • Financiële vaste activa
  • Fiscaliteit
  • Financiële schulden

 

Contact

Dienst financiën

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 23
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP