Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

 • 27 mei 2020

[UPDATE] Woensdag 27 mei: De Nationale Veiligheidsraad heeft een exitstrategie opgestart. Je vindt de informatie via https://www.veurne.be/exit-corona

If you need information in your own language about all the measures and safety precautions about the coronavirus, you can find it on this website: www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Je kan het onderstaande PDF-bestand raadplegen waarin de veelgestelde vragen over de maatregelen van het federaal noodplan staan. 

pdf bestandVeelgesteldeVragen.pdf (449 kB)

Heb je vragen over de gevolgen van de werking bij de betrokken Veurnse stadsdiensten? Stel dan je vragen via corona@veurne.be of 058 33 55 00.

Wil je mensen helpen, een hulpactie melden of hulp vragen? Dit kan via www.veurne.be/8630altegoare.

Heb je vragen over de gevolgen van alle maatregelen van het federale noodplan? Ga naar www.info-coronavirus.be/nl/faqs/.

Ga naar de informatie over

Ik ben ziek

#8630altegoare

Recyclagepark

Naar het buitenland?

Opvang

Stedelijke dienstverlening

Dienstencentrum De Zonnebloem

Woonzorgcentrum Ter Linden

Ondernemers

Openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen

Sport

Ontmoetingscentra

StAPwest

Speelpleinen en skatepark

Wekelijkse markt

Openbaar vervoer

Bibliotheek

Grote evenementen

Algemene informatie over het coronavirus

Wat zijn de hygiënische voorschriften?

Een huisgenoot is ziek

Ik ben ziek

Ziek? Blijf thuis en bel naar de huisarts!
In het weekend of ’s avonds bel je 1733.

Patiënten met luchtwegklachten (hoest, niezen, keelpijn …), een grieperig gevoel of koorts komen niet naar de consultatieruimte van de huisarts, van de Huisartswachtpost in Veurne of naar de spoeddienst van AZ West. Dit om besmetting te vermijden.

Patiënten met deze symptomen bellen naar de huisarts of in het weekend en ’s avonds naar 1733. Daarna zal een arts hen opbellen en een gepast advies geven.

#8630altegoare

Ga naar www.veurne.be/8630altegoare en meld jouw actie, meld je aan als vrijwilliger of geef door als je hulp nodig hebt om een actie op te starten. Je kan er ook met een algemene vraag om hulp terecht.

Recyclagepark

Het recyclagepark in Veurne is open. Om de social distancing te garanderen, zal er enkel op afspraak naar het recyclagepark kunnen worden gegaan. Een afspraak maken doe je via www.veurne.be/afspraak-maken. Rechtsboven op de pagina (op smartphones is dit onderaan) vind je de knop Afspraak Recyclagepark.

Er zal streng worden gecontroleerd op wie het recyclagepark binnenrijdt! Enkel personen met een afsprakenkenmerk hebben toegang

We rekenen op iedereen zijn burgerzin en verantwoordelijkheidsgevoel om het voor alle Veurnaars aangenaam te houden. Respecteer ook de social distancing in het recyclagepark!

Het overslagstation blijft open voor bedrijven, deze hebben echter enkel toegang met een bedrijvenkaart. Indien winkels hiervan nog niet in het bezit zijn dan kunnen deze aangevraagd worden via www.ivvo.be/toegangskaart-recyclagepark

Naar het buitenland

Ben je grensarbeider of moet je een essentiële verplaatsing maken naar Frankrijk? Informeer je dan goed via deze website! Je hebt enkele documenten nodig als je op Frans grondgebied bent.

Opvang

Buitenschoolse kinderopvang Benjamien voorziet noodopvang voor kleuters.

Stedelijke dienstverlening

Blijft open op afspraak: Burgerzaken, Bibliotheek, Ruimtelijke Ordening, Lokale Economie, Milieu, Personeelsdienst, Financiën, Communicatie, Onthaal, Onthaal Sociale Dienst, Belevingscentrum Vrij Vaderland.

Is gesloten: Archief, stedelijk zwembad, sportdienst, jeugddienst, jeugdhuis De Pallette, speelpleinwerking Briekeljong, Visit Veurne, Dienstencentrum De Zonnebloem, woonzorgcentrum Ter Linden en StAPwest.

Dienstencentrum De Zonnebloem

Dienstencentrum De Zonnebloem is gesloten voor alle activiteiten.

Dienstencentrum De Zonnebloem dient als bijzondere opvangruimte voor mensen met luchtwegenklachten, koorts of een grieperig gevoel. Bij een telefonisch gesprek met een huisarts of de Huisartswachtpost wordt een patiënt al dan niet doorverwezen naar het dienstencentrum.

Enkel patiënten die zijn doorverwezen door huisartsen of de Huisarts Wachtpost kunnen hier terecht. Ga dus niet rechtstreeks naar Dienstencentrum De Zonnebloem! Je wordt niet geholpen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt Huisartsenkring IJzerstreek en Westkust maatregelen. Zo mogen patiënten niet meer rechtstreeks naar de huisarts of naar de Huisartswachtpost in Veurne komen. De huisartsenkring geeft erg duidelijke richtlijnen:

Ziek? Blijf thuis en bel naar de huisarts!
In het weekend of ’s avonds bel je 1733.

Patiënten met luchtwegklachten (hoest, niezen, keelpijn …), een grieperig gevoel of koorts komen niet rechtstreeks naar de consultatieruimte van de huisarts of van de Huisartswachtpost in Veurne of naar de spoeddienst van AZ West of naar Dienstencentrum De Zonnebloem. Dit om besmetting te vermijden.

Patiënten met deze symptomen bellen eerst naar de huisarts of in het weekend en ’s avonds naar 1733. Daarna zal een arts hen opbellen en een gepast advies gegeven.

De huisartsen hebben ook een afsprakensysteem ingesteld. Zo wordt er bij alle artsen enkel nog op afspraak gewerkt. Er is geen toegang meer tot de wachtruimtes.

Woonzorgcentrum Ter Linden 

In woonzorgcentra Ter Linden, Maria-Troost en Sint-Anna Bulskamp blijft het bezoekverbod van toepassing. De woonzorgcentra hebben de voorbije weken alles op alles gezet en willen die inspanningen nu niet verloren zien gaan.

In woonzorgcentrum Ter Linden wordt er via Skype gecommuniceerd. Familieleden kunnen op bezoek komen in een veilige babbelbox. Er is interne communicatie tussen het woonzorgcentrum en de families.

Ondernemers

Ondernemers vinden alle informatie via www.veurne.be/ondernemers-en-corona.

Ontmoetingscentra

Alle ontmoetingscentra zijn gesloten tot en met 31 augustus, alle activiteiten zijn geannuleerd. 

StAPwest

De Stedelijke Academie voor Podiumkunsten sluit tot het einde van dit academiejaar de deuren. Er zijn ook geen buitenschoolse activiteiten. De toonmomenten en uitstappen zijn geannuleerd.

Speelpleinen en skatepark

Alle openbare speelpleinen zijn opnieuw open, maar met speelregels. Het skatepark is open, met toegang voor maximum 15 personen en respect voor de social distancing. Politiezone Spoorkin houdt toezicht.

Wekelijkse markt

De wekelijkse markt vindt plaats in de Lindendreef, Sporkijnstraat en Boterweegschaalstraat.

Openbaar vervoer

Mondbedekking (mondmasker, sjaal, buff ...) is verplicht voor alle gebruikers van het openbaar vervoer, die ouder zijn dan 12 jaar.

De Lijn 

Vanaf maandag 4 mei zal De Lijn de dienstverlening rijden zoals die tijdens een normale schoolperiode van kracht is.

 • Draag mondbedekking als je gebruik maakt van het openbaar vervoer (verplicht voor alle reizigers ouder dan 12 jaar).
 • Social distancing blijft van kracht. Op een standaardbus kunnen maximum 9 personen, op een accordeonbus maximum 15 personen.

Vanaf maandag 4 mei start ook de belbuscentrale. Reizigers kunnen dan opnieuw hun boekingen laten registreren voor gebruik vanaf 11 mei. Het aantal klanten per rit wordt beperkt tot maximaal 3. Reserveren kan via 059 56 52 56.

Alle info: www.delijn.be/nl/overdelijn/corona

NMBS: Het treinverkeer ondervindt geen hinder van de maatregelen van het federale noodplan. Enkel de piekuurtreinen naar Brussel worden geschrapt.

Bibliotheek

De bibliotheek is opnieuw open, maar wel met de nodige spelregels. 

 • Kom enkel om te ontlenen of om te surfen op internet. Ter plaatse lezen is nog niet toegestaan.
 • Kom alleen, of met maximum 1 kind.
 • Was eerst je handen in het toilet of ontsmet ze met de handgel in de inkom van Stadskantoor De Seylsteen.
 • Gebruik mondbedekking.
 • Neem een winkelmandje van de bib mee naar binnen. Plaats het op de stapel aan de andere kant terug bij het buitengaan.
 • Blijf maximum 30 minuten in de bib.
 • Neem niet meer materialen vast dan nodig.
 • Ontsmet je handen voor je een toestel (zelfuitleen, betaalautomaat, catalogus-pc) gebruikt.
 • Hou overal minstens 1,5 m afstand van andere personen.
 • De stippen op de vloer helpen je om voldoende afstand te houden bij de uitleenstations, de betaalautomaat en de infobalie. 

Evenementen en activiteiten

Er komt snel een overzicht van welke evenementen of activiteiten wel of niet zullen plaatsvinden.

Algemene informatie coronavirus

Je kan met al je vragen over het nieuwe coronavirus COVID19 terecht via www.info-coronavirus.be/nl/. Er is ook een hulplijn 0800 14 689.

Wat zijn de hygiënische voorschriften?

• Was regelmatig je handen.
• Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
• Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
• Blijf thuis als je ziek bent.

Een huisgenoot is ziek?

Is je huisgenoot, partner of kind ziek maar niet getest? We raden je aan om je aan dezelfde hygiënetips te houden. Zo is de kans dat je zelf ziek wordt het kleinst en besmet je anderen ook niet.