Gemeente veurne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Leden gezocht voor economische raad en landbouwraad

op 29 augustus 19 (do)

Met de economische raad wil het bestuur zowel de organisaties die actief zijn in de lokale economie als onafhankelijke ondernemers verenigen om de dialoog tussen ondernemers en de stad te verbeteren. Unizo Veurne, Veurne Toe koer, Horeca Veurne, Boerenbond, Veurne@Work, Voka en het Marktcomité worden uitgenodigd om leden te voorzien. Organisaties die nog niet zijn vertegenwoordigd, maar die ook de belangen van lokale handel behartigen, kunnen hun kandidatuur indienen, net als alle zelfstandigen in hoofd- of bijberoep. Indien de handelaar of ondernemer niet in Veurne woont, moet hij er zijn voornaamste commerciële bedrijvigheid hebben. Dit moet blijken uit de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Een handelaar of ondernemer kan pas zetelen als niet-georganiseerd lid als hij geen bestuursfunctie uitoefent bij een private of publieke vereniging of organisatie die een actieve werking heeft op het vlak van lokale economie op het grondgebied Veurne.

Ook voor de landbouwraad wordt er naar nieuwe leden gezocht. Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Koninklijke Landbouwcomice, Westkustpolder, Agra-vrouwen en V.A.B.S. worden uitgenodigd om leden te voorzien. Organisaties die nog niet zijn vertegenwoordigd, maar die ook de belangen van de land- en tuinbouwsector behartigen kunnen hun kandidatuur indienen, net als alle land- en tuinbouwers in hoofd- of bijberoep. In de landbouwraad kan er ook beroep worden gedaan op deskundigen.

Kandidaten kunnen zich voor 23 september melden bij het college van burgemeester en schepenen via stadsbestuur@veurne.be of door een brief te sturen naar Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne.

 

REGLEMENT ECONOMISCHE RAAD

Art. 75: Doel, onverminderd de bepalingen van afdeling 2

Het doel van de raad is drieledig:

  1. Advies verlenen over alle aangelegenheden met betrekking tot lokale economie en dit op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur;
  2. Het stimuleren van de dialoog en samenwerking tussen het stadsbestuur en de zelfstandige ondernemers;
  3. Het stimuleren van initiatieven ter promotie van Veurne als winkelstad

Art. 76:Samenstelling

- Eén vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) van elke private of publieke vereniging/organisatie die een actieve werking heeft op het vlak van lokale economie op het grondgebied Veurne. De vereniging/organisatie wordt in de raad vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon, die zelf een beroepsactieve ondernemer, handelaar of horeca-uitbater is of die een vertegenwoordiger is van een rechtspersoon in de vorm van een handelsonderneming.

- maximaal 15 niet-georganiseerde leden die een vrij/zelfstandig beroep uitoefenen op het grondgebied van Veurne. Indien de handelaar/ondernemer niet woonachtig is in Veurne, moet hij er zijn voornaamste commerciële bedrijvigheid hebben. Dit moet blijken uit de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Een handelaar/ondernemer kan pas zetelen als niet-georganiseerd lid als hij geen bestuursfunctie uitoefent bij een private of publieke vereniging/organisatie die een actieve werking heeft op het vlak van lokale economie op het grondgebied Veurne.

 

REGLEMENT LANDBOUWRAAD

Art. 77:Doel, onverminderd de bepalingen van afdeling 2

De adviesraad heeft volgende doelstellingen :

- Het bewerkstelligen van de dialoog met andere belangengroepen en sociale organisaties;

- Het suggereren van duurzame oplossingen voor de problemen die zich stellen in de land- en tuinbouwsector;

- Het ontwikkelen van initiatieven ten behoeve van de land- en tuinbouw;

- Het verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van alle land- en tuinbouwers

Art. 78:Samenstelling

- Eén vertegenwoordiger van organisaties waarvan blijkt dat hun doelstellingen de belangen van de land- en tuinbouwsector behartigen

- maximaal 15 leden van alle land- en tuinbouwers in hoofd- en bijberoep.

Nieuwsoverzicht
LCP