Gemeente veurne

Veurne en Hondschoote starten met taallessen Frans-Nederlands

op 30 september 19 (ma)
Veurne en haar Franse buurgemeente Hondschoote starten in oktober met een opmerkelijk project. Dankzij de financiële steun van Interreg en de samenwerking met Howest en de Franse hogeschool INSPE kunnen kinderen uit het tweede en derde leerjaar kennismaken met de taal van hun buren!

Om de sociale cohesie van de grensregio te bevorderen, is kennis van de taal van de buurlanden onontbeerlijk. Het vergroot de mogelijke arbeidsmarkt over de grenzen heen. Er is echter een gebrek aan taalvaardigheid aan beide zijden van de grens. Het taalproject past dan ook binnen de Europese resolutie die taalonderwijs bij jonge kinderen sterk aanmoedigt. Binnen dat kader kreeg het project financiële steun van Interreg V.

Taalinitiatie

Het belangrijkste doel van de taalinitatie is om de kinderen gemotiveerder en met meer slaagkansen te laten beginnen aan het taalonderwijs in het regulier lesprogramma. In Veurne vinden er vanaf 9 oktober tien sessies Frans plaats op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur. De lessen worden gegeven door studenten van de lerarenopleiding van INSPE, een Noord-Franse hogeschool uit Rijsel. Alle Veurnse leerlingen van 7 tot 9 jaar uit het tweede en derde leerjaar kunnen zich inschrijven via www.veurne.be/taalprojectfrans

De partners

Veurne neemt de coördinatie van het project op zich. Samen met Hondschoote staan beide lokale besturen in voor de logistieke ondersteuning van het project. Zo zullen de stadsdiensten promotie maken, inschrijvingen bijhouden, lesruimtes ter beschikking stellen, de studenten van de hogescholen ondersteunen en ook de gezamenlijke momenten mee organiseren.

De hogescholen Howest en INSPE uit Rijsel slaan de handen in elkaar om het pedagogische aspect uit te werken. Ze garanderen dan ook de kwaliteit van de taalinitiatie. Samen met de betrokken studenten ontwikkelen ze de leermethodiek, het lesprogramma en het educatief materiaal die gebruikt worden bij de taalinitiatie. De ervaringen van beide hogescholen worden regelmatig uitgewisseld.

Nieuwsoverzicht
LCP