Gemeente veurne

N35: Stand van zaken

op 08 oktober 19 (di)
Het is al een hele tijd stil rond de vernieuwingswerken van de N35 tussen Veurne en De Panne, maar achter de schermen wordt alles in gereedheid gebracht om dit dossier naar een uitvoeringsfase te brengen.

De N35 Pannestraat wordt verbeterd, dat is een zekerheid! Er komen veilige gescheiden fietspaden, langs de commerciële zone is er een ventweg voorzien, er zal een rotonde aan het kruispunt van de Pannestraat met de Koksijdestraat komen en het wegdek tussen Veurne en De Panne krijgt een nieuwe toplaag. Waar nodig zullen ook sommige nutsleidingen worden verplaatst en vervangen. Alle openbare verlichting krijgt nieuwe armaturen met LED-lampen.

Veilig met de fiets via de N35

Ter hoogte van het kruispunt met de Koksijdestraat en de Slableedstraat komt er dus een rotonde. Zo kan alle verkeer veilig vanuit de industriezones de Pannestraat oprijden. Tussen dit nieuwe ronde punt en De Panne zullen de fietspaden van 1,75 meter in beide richtingen van de autoweg gescheiden worden door middel van een graszone, een sloot en een bomenrij. Op deze manier kunnen fietsers zorgeloos langs de N35 rijden.

Tussen de nieuwe rotonde en de spooroverweg is er voor een ander ontwerp gekozen. In de richting van Veurne blijft het fietspad gescheiden van de autoweg. In de richting van De Panne komt er dan weer een ventweg die ook als fietspad dienst zal doen. Deze ventweg is de enige toegangsweg naar de bedrijven die langs deze kant van de N35 liggen. De weg wordt door een graszone gescheiden van de hoofdrijbaan en moet er voor zorgen dat fietsers en auto’s veilig samen langs de commerciële zone kunnen rijden. In de ventweg is er enkel eenrichtingsverkeer richting De Panne mogelijk. In deze zone tussen de rotonde en de spoorweg zal er ook worden gewerkt met oversteekplaatsen, zodat voetgangers en fietsers veilig alle commerciële zones langs de beide zijden van de N35 kunnen bereiken.

Op het volledige traject tussen de kruising met de Polderweg en de kruising met de Robert Vandammestraat in De Panne wordt ook het asfalt vernieuwd.

Fasering van de werken

Verwacht wordt dat heraanleg van de N35 zo’n 330 werkdagen in beslag zal nemen. Er wordt gestart met de aanleg van de rotonde aan het kruispunt met de Koksijdestraat en de Slableedstraat. Daarna wordt er zowel richting De Panne als richting Veurne gewerkt aan het nieuwe tracé.

Tijdens de verschillende fases zullen er voor het plaatselijke verkeer aangepaste omleidingen worden gebruikt. Zo zullen alle bedrijven tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar blijven. Er wordt samengewerkt met ondernemersorganisatie Veurne@Work voor de signalisatie naar en de communicatie met de betrokken bedrijven

Het doorgaande verkeer zal tijdens de volledige duur van de werken via de Sint-Idesbaldusstraat en de Robert Vandammestraat in Koksijde worden omgeleid. Deze regeling geldt voor zowel het auto- als het fietsverkeer. Om een vlotte en veilige doorstroming te voorzien in de Sint-Idesbaldusstraat komt er ter hoogte van de Koksijdestraat een tijdelijke rotonde.

Het ontwerp gebeurt door Ontwerpbureau Plantec NV, met als projectingenieur Leslie Packo.

Timing

Achter de schermen zijn Veurne, De Panne en Koksijde samen met AWV en de verschillende nutsbedrijven hard aan het werk om alles op elkaar af te stemmen. Eind oktober 2019 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Verwacht wordt dat de werken in het najaar van 2020 kunnen starten.

Afkoppeling op private percelen

Bij de oplevering van openbare werken, wordt voor alle percelen langs het traject de aansluiting van het vuil water op de riolering nagegaan. Aansluiten van alle vuil water op de riolering is een verplichting. Er wordt ook wordt geëist dat het regenwater optimaal afgekoppeld is van de vuilwateraansluiting. Voor de afkoppelingswerken van huishoudelijk afvalwater kan een premie bekomen worden bij het stadsbestuur. Wat dit precies betekent, kan de afkoppelingsdeskundige vertellen. De afkoppelingsdeskundige is bereikbaar via info@iwva.be of 058 53 38 33.

Keuring van het rioleringsstelsel op eigen perceel

Voor elke woning langs het traject van de rioleringswerken zal een keuring van het privaat rioleringsstelsel gebeuren. Dit is noodzakelijk, ook al is het stelsel op vandaag in orde en worden er dus op het privaat perceel eventueel geen werken uitgevoerd. De keuring zal uitgevoerd worden door de IWVA. De eerste keuring is kosteloos voor de particulier of eigenaar.

Aansluiting op nutsleidingen

De gebruikelijke nutsvoorzieningen waarvan bewoners gebruik maken, zijn water (IWVA), gas en elektriciteit (Fluvius), en de waaier van telefonie, TV, internet. Indien je een nieuwe aansluiting wenst op deze nutsleidingen, of indien je een verzwaring wenst van het aangeleverde vermogen, dan wordt dit liefst zo snel mogelijk gemeld.

Afval

Voor het verzamelen van afval werkt Veurne per fase met een collectief ophaalpunt. Wie niet in de mogelijkheid is om zijn afval tot bij het ophaalpunt te brengen, mag rekenen op een helpende hand van de aannemer.

Mensen die normaal een GFT-container aanbieden voor de huis-aan-huis-ophaling, kunnen aan het Onthaal van Stadskantoor De Seylsteen een rol witte zakken krijgen. Deze kunnen gebruikt worden voor GFT tijdens de periode waarin de woning onbereikbaar is.

Praktische problemen

Veel praktische problemen krijgen een oplossing op maat. Aarzel daarom niet om het stadsbestuur te contacteren, zodat we samen kunnen nadenken over jouw concreet vraagstuk. Je kan alle opmerkingen mailen naar grondgebiedszaken@veurne.be.

Veurne is er zich van bewust dat bepaalde problemen niet kunnen worden opgelost. Hinder zal onvermijdelijk zijn. We hopen hierbij op het nodige begrip. Het eindresultaat zal de moeite zijn. 

Nieuwsoverzicht
LCP