Gemeente veurne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Beoordeel de prioritaire acties uit het Beleidsplan 20-25

op 04 november 19 (ma)

Participatie van de inwoner is onmisbaar en dus wil de beleidsploeg 12 prioritaire acties uit het meerjarenplan door de inwoners laten beoordelen. Deze acties vormen de basis van het Beleidsplan 20-25.

 1. De mobiliteit in Veurne-centrum moet toegankelijker, duurzamer en veiliger worden. Er komt een nieuw mobiliteitsplan, waarin de stationsomgeving wordt ontwikkeld als mobiliteitsknooppunt. Fietsende leerlingen krijgen een beloning en een nieuwe fietsersbrug over het kanaal Veurne-Nieuwpoort en de Vaartstraat verbindt het centrum met het Suikerpark.
 2. De plattelandswegen zijn belangrijke toegangswegen voor alle deelgemeenten van Veurne. Er wordt meer van het budget besteed om deze te herstellen.
 3. Een gedifferentieerd parkeerbeleid maakt het duidelijke onderscheid tussen de blauwe zone, kortparkeren of bewonersparkeren. Twee parkeereilanden rondom het centrum moeten meer auto’s uit het centrum halen.
 4. De afvalberg moet worden verkleind. Er komen afvaleilanden waarin je restafval, PMD, papier en karton kwijt kan. Inwoners kunnen zo zelf kiezen wanneer ze hun afval willen deponeren. De eerste ondergrondse afvaleilanden zijn gepland op het Suikerpark.
 5. Betaalbaar wonen blijft een aandachtspunt. De stad werkt actief mee in de ontwikkeling van de nieuwe, duurzame, ambitieuze woonwijk op het Suikerpark (o.a. met de aanleg van het eerste warmtenet in de Westhoek). Parallel wordt fasegewijs uitgifte gedaan van nieuwe betaalbare bouwgronden voor jonge gezinnen en worden de huidige woonzones in de dorpen gevaloriseerd.
 6. We gaan verder met het plaatsen van gescheiden rioleringen. De stationsomgeving (Rodestraat, Zuidburgweg, Statieplaats en Statiestraat), de tweede fase van Houtem, het Nieuwpoortje te Bulskamp en het tweede gedeelte van de Noordstraat zijn daarbij prioritair.
 7. Het aanbod op het Sportpark wordt uitgebreid. We rekenen op Vlaamse infrastructuursubsidies om samen met de sportvereniging(en) een tennishal te bouwen en een gemeenschappelijk kleedkamercomplex uit te rusten voor voetbal, tennis en atletiek. Daarenboven wordt ruimte voorzien voor outdoor paddelterreinen en indoor petanque om nog méér inwoners te motiveren om te sporten.
 8. Er wordt gebouwd aan authentieke en bruisende culturele en toeristische beleving. De aangekochte casco-ruimte in de Suikertoren wordt ingericht als nieuwe Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. De toeristische beleving wordt uitgebreid met een toegankelijke St.-Niklaastoren, een onbemand infopunt in De Moeren en de voltooiing van het stedelijk kampeerautoterrein.
 9. Het sociale weefsel wordt versterkt. Het zorgcentrum investeert in nieuwe verblijven in het begeleidingstehuis Zonnewende, een vernieuwde ontmoetingsruimte in het woon-zorgcentrum en het beheer van assistentie-woningen. Naast de bakstenen, wordt sterk ingezet om de groeiende eenzaamheid aan te pakken en de precaire leefsituaties van gezinnen op te volgen. Het zorgcentrum bevordert de sociale economie en activeert werkzoekenden om o.a. de stedelijke dienstverlening te verfijnen.
 10. Veurne moet voor alle kinderen speelvriendelijk zijn. Er komt een nieuwe jeugdonthaalinfrastructuur, de openbare speeltuintjes worden opgewaardeerd en het aanbod aan vrijetijdskampen wordt uitgebreid.
 11. De lokale economie wordt actief ondersteund. In het kader van de herziening van het kleinstedelijk gebied worden nieuwe zones afgebakend voor ruimte voor bedrijvigheid na 2024. De twee sites waar grootschalige kleinhandel mogelijk is, worden ontwikkeld. De bestaande steunmaatregelen aan startende winkeliers n het winkelkerngebied worden verdergezet en versterkt.
 12. De veiligheid in Veurne wordt verzekerd. Er komt een risicoanalyse om kritische punten extra te beveiligen met camera’s. Er komen trajectcontroles in de dorpen.

Via het digitale buurtnetwerk Hoplr kan je tot zondag 10 november deze acties beoordelen. Je krijgt de nodige duiding en je kan meteen een score geven aan het voorgestelde punt, waarvan 1 de laagste score is.

Nieuwsoverzicht
LCP