Aanleg van een groen dak

Beschrijving

Je kan een subsidie verkrijgen voor het aanleggen van een groendak. Onder groendak wordt verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak), meer bepaald een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk.

groendak

Openingsuren en contact

Grondgebiedszaken

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 50