Archief raadplegen

Je kan een beroep doen op de archiefdienst om historische inlichtingen te bekomen. Maar uiteraard stelt het stadsarchief vooral de stukken ter beschikking, die voor eigen historisch onderzoek bruikbaar zijn. Deze dienst staat in voor de materiële zorg en de ordening van de archiefstukken van het 'oud archief' en van de huidige stadsadministratie. Het zijn vooral de 'oude archieven' die te consulteren zijn.

Locatie

Het stadsarchief bevindt zich in 'de Seylsteen' op de Sint-Denisplaats. Sinds 2018 is alle documentair erfgoed overgebracht naar de kelders van ‘de Seylsteen’, waar de documenten onder goede omstandigheden bewaard kunnen worden. De registers van bevolkingen  van burgerlijke stand zullen op termijn zo veel mogelijk op digitale wijze ter beschikking gesteld worden, op pc’s in de bibliotheek. De originele archiefdocumenten kunnen ingekeken worden in de Cellenbroederszaal in De Seylsteen. Aanmelden kan via de bibliotheek. 

Het archief is uitsluitend op afspraak toegankelijk, via het afsprakenloket.

Kostprijs

Raadplegingen zijn gratis, maar een bezoeker moet zich lid maken via de bibliotheek.

Reproducties (fotokopie / microfilmprint) kosten 0,10 euro voor een A4-formaat en 0,20 euro voor een A3-formaat in zwart/wit. Een kleurenkopie kost respectievelijk 1 en 2 euro.

Uitrusting

De archiefhoek in de bibliotheek is uitgerust met de volgende materialen : 

een microfilmlezer;
een fotokopiemachine;
een scanner;
een handbibliotheek met de belangrijkste werken voor archiefonderzoek: inventarissen van Belgische en enkele buitenlandse archieven, archiefgidsen, historische standaardwerken, naslagwerken en uiteraard inventarissen van de eigen collecties.

Meer info

Online

Op het internet is er al heel wat materiaal te vinden. Bekijk alvast volgende interessante links:

Bidprentjes  (opzoeken en opvragen)

Geboorte- overlijdens- en huwelijksakten

https://familysearch.org/search

Hulp bij uw stamboomonderzoek

http://www.familiegeschiedenis.be/

https://nl.geneanet.org/

Waar komt mijn familienaam voor?

http://www.familienaam.be/

Soorten bronnen voor stamboomonderzoek

http://www.familiegeschiedenis.be/bronnen-belicht

 Over wapens van de stad Veurne

http://www.dbnl.org/tekst/_die004190301_01/_die004190301_01_0076.php?q=Hosdey

 

Het volledige raadpleging- en ontleningsreglement archivalia vind je hier:

pdf bestandRaadpleging- en ontleningsreglement archivalia.pdf (65 kB)