Bekendmakingen

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

U kan sinds 1/06/2021 de bekendmakingen van Stad Veurne en OCMW Veurne raadplegen via: https://lblod.veurne.be/LBLODWeb/Home/Overzicht.

Via de website https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid. De toezichthoudende overheid kan beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.