Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (OCMW)

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst telt 6 leden en een voorzitter.

De OCMW-raadsleden verkozen Guido Hoste als voorzitter voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De andere leden zijn:

  • Benteyn Annick
  • Goudeseune Bart
  • Vanholme Lutgarde
  • Verlodt Isabelle
  • Nele Bossant
  • Marijke Hauspie

 

De taken van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn:

  • beslissen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie;
  • bekrachtigen van de beslissingen van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst komt maandelijks bijeen.

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Contactgegevens en openingsuren

Sociale Dienst
Heldenplein 2
8630 Veurne
België
08:30 - 11:30
Op afspraak
10:00 - 11:30
DiVers
14:00 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
10:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
10:00 - 11:30
DiVers
Gesloten
Gesloten
08:30 - 11:30
Zonder afspraak
10:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
10:00 - 11:30
DiVers