Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad in Veurne heeft op 18 februari 2019 volgende gemeenteraadscommissies opgericht die aspecten van het lokaal beleid technisch kunnen bespreken en advies kunnen uitbrengen als voorbereiding van een besluitvorming in de gemeenteraad:

  • Gemeenteraadscommissie algemeen beleid, financiën en personeel: Jonas Bel (voorzitter), Elke De Preter, Lies Dezeure, Jef Goens, Stijn Hommez, Dirk Kesteloot, Anja Pilet, Anneke Soenen, Wouter Vanlouwe
  • Gemeenteraadscommissie ad-hoc: Philippe Cochez, Elke De Preter, Lies Dezeure, Jef Goens, Michele Note, Anja Pilet (voorzitter), Katrien Rabaey, Anneke Soenen, 

 

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn openbaar, behalve als:

  • het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter van de gemeenteraadscommissie de behandeling in besloten vergadering,
  • de gemeenteraadscommissie met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling, in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.
Orgaan Datum bekendmaking Datum besluit Titel
Ad hoc 2/06/2020   pdf bestandAgenda gemeenteraadscommissie ad hoc van 9 juni 2020.pdf (59 kB)

pdf bestandVerslag ad hoc 9 juni 2020.pdf (95 kB)

Financiën 4/8/2020 4/8/2020

Agenda gemeenteraadscommissie financiën op 18 augustus 2020 om 20.00 uur:

pdf bestandAgenda gemeenteraadscommissie financien op 18 augustus 2020.pdf (65 kB)

Financiën 27/8/2020 18/8/2020 pdf bestand200818 Verslag gemeenteraadscommissie.pdf (79 kB)
Ad hoc 14/9/2020  

Agenda gemeenteraadscommissie ad hoc op 21 september 2020 om 20.00 uur:

pdf bestandAgenda 21 september 2020.pdf (65 kB)

 

Secretarie
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
058 33 55 00